Polityka przetwarzania i ochrony danych osobowych grupy KIMLA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

 • a) Przemysław Kimla prowadzący działalność gospodarczą pod firmą POLCOM Przemysław Kimla z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bałtyckiej 30, 42-202 Częstochowa, numer NIP: 573-132-96-45,
 • b) Magdalena Kimla prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kimla Magdalena Kimla z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bałtyckiej 32/34, 42-202 Częstochowa, numer NIP: 9490849605,
 • c) KIMLA Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Bałtyckiej 30, 42-202 Częstochowa, numer KRS: 0000560995, NIP: 5732854879, REGON: 36166318100000.


2. Współadministratorzy przetwarzają Pani/Pana dane w celach:

 • a) zawarcia i wykonania umowy (w tym wykonanie zleceń serwisowych, reklamacji) oraz utrzymywania relacji, w tym przez kontaktowanie się z pracownikami kontrahenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f),
 • b) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów ,w tym interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących współpracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 • c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • d) udzielenia odpowiedzi na wnioski odpowiednich instytucji dotyczące udostępniania danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • e) wysyłania mailingu z ofertą oraz zaproszeń na różnego rodzaju wydarzenia do potencjalnych i obecnych klientów Współadministratorów, w tym na adresy e-mail ze wspóladministrowanej bazy kontaktów (podstawa z art.6 ust.1.lit.a RODO),
 • f) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie zakładu Współadministratorów poprzez monitorowanie zakładu (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO).


3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z koordynatorem ds. danych osobowych pod adresem: e-mail: , telefon: +48 34365 88 85 lub pisemnie na adres: KIMLA, ul. Bałtycka 30, 42-202 Częstochowa

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych, w tym podmioty świadczące usługi logistyczne, techniczne, systemowe oraz doradcze na rzecz Współadministratorów, jak również podmioty powiązane ze Współadministratorami.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych , jak również do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, zgodnie z szczegółowymi regulacjami zawartymi w Rozdziale III RODO oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w celu zawarcia umów. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przez stosowany przez Współadministratorów system monitoringu jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji umowy. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Polityka plików Cookies


1. Wstep
Praktycznie wszystkie strony internetowe funkcjonujące współcześnie korzystają z plików cookies. W wielu wypadkach pliki cookies są niezbędne w celu dostarczenia usługi na daną stronę internetową. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Operator serwisu www.kimla.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies na stronie internetowej: www.kimla.pl (dalej: Serwis):

 • a) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu KIMLA.PL tj. KIMLA Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Bałtycka 30, 42-200 Częstochowa
 • b) Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • c) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • d) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • e) Pliki cookies są plikami pasywnymi, które nie są w stanie pobierać informacji z urządzeniem użytkownika ani rozprzestrzeniać wirusów lub innego rodzaju oprogramowania złośliwego, nie oddziałuje na urządzenia użytkownika ani na zainstalowane oprogramowania, w tym nie powoduje zmian konfiguracyjnych
 • f) Dzięki ustawieniom przeglądarki Użytkownicy Serwisu, w momencie, gdy odwiedzają Serwis, akceptują fakt, że Operator stosujew nim pliki cookies. Zgoda może być przez Użytkowników w każdym czasie wycofana. W tym celu pliki cookies, których Użytkownicy Serwisu sobie nie życzą, mogą zostać wykasowane w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 • g) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • h) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • i) Operator Serwisu przekazuje powyższe informacje o cookies ponieważ obowiązek pozyskiwania zgody na ich stosowanie wynika z przepisów ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, co docelowo ma skutkować zwiększeniem świadomości odbiorców o technologiach stosowanych w celu dostarczania treści lepiej dostosowanych do preferencji i zainteresowań odbiorców.
 • Złoty medal 2011 ITM za Waterjet 5D
 • Złoty medal 2013 ITM za Laser Flashcut
 • Złoty medal 2013 ITM - wybór konsumentów
 • Złoty medal 2014 ITM za Laser Powercut 8kW
 • Złoty medal 2014 ITM - wybór konsumentów
 • Złoty medal 2016 ITM za LaserCEL oraz Frezarkę narzędziową
 • Gepard biznesu 2016 za dynamiczny wzrost
 • Złoty medal targów RemaDays 2018 za innowacje