Jak w największym skrócie wyjaśnić różnice w osiągach silników krokowych i serwo.

Cała tajemnica kryje się w przeciążalności. Silnik krokowy ma moment uzależniony od prądu płynącego przez uzwojenia. Prąd ten jest zadawany przez sterownik. Jeżeli moment zostanie przekroczony, silnik "gubi kroki", a sterownik o tym nie wie i maszyna jadąc dalej niszczy materiał. Aby zapobiec temu zjawisku należy silnik krokowy obciążyć momentem nie przekraczającym 50% znamionowego momentu przy danych obrotach.

Silnik serwo działa inaczej. Z wielką częstotliwością analizuje uchyb położenia czyli różnicę pomiędzy położeniem zadanym, a aktualnym (np. z liniału pomiarowego). Mikroprocesor w sterowniku stara się tak sterować momentem, czyli prądem silnika tak, aby uchyb położenia był jak najmniejszy. Ze względu na fakt, że przeciążalność prądowa serwonapędów sięga dziesięciokrotnej wartości nominalnej, odczuwana moc maszyny wyposażonej w serwonapędy o wielkości podobnej do silników krokowych, jest wielokrotnie większa.
  • Złoty medal 2011 ITM za Waterjet 5D
  • Złoty medal 2013 ITM za Laser Flashcut
  • Złoty medal 2013 ITM - wybór konsumentów
  • Złoty medal 2014 ITM za Laser Powercut 8kW
  • Złoty medal 2014 ITM - wybór konsumentów
  • Złoty medal 2016 ITM za LaserCEL oraz Frezarkę narzędziową
  • Gepard biznesu 2016 za dynamiczny wzrost
  • Złoty medal targów RemaDays 2018 za innowacje