Każda obrabiarka CNC wyposażona jest w system sterowania od którego zależą możliwości urządzenia. Najprostsze systemy oferują tylko możliwość załadowania ścieżki narzędzia z pliku i uruchomienie obróbki. Systemy bardziej rozbudowane umożliwiają między innymi przeprowadzenie symulacji przed rozpoczęciem obróbki, zmianę parametrów i ustawień trasy narzędzia.

Systemy sterujące oferowane przez naszą firmę oferują znacznie więcej możliwości. Formatem wejściowym pracy nie zawsze musi być gotowa ścieżka narzędzia uwzględniająca korektę średnicy narzędzia, ponieważ wbudowany moduł CAM potrafi wygenerować ją bezpośrednio na podstawie obrysów i szkiców z dowolnego oprogramowania wektorowego np AutoCad, Corel, Designer itp. Dostępne są korekcje średnicy narzędzia (zewnętrzna, wewnętrzna) obróbka współbieżna lub przeciwbieżna, wycinanie wieloetapowe, wybieranie kieszeni z wykrywaniem wysp, docinanie naroży frezami grawerskimi, obsługa różnych kształtów narzędzi, zadawanie początków i kolejności obróbki, zagłębianie pionowe, po rampie, helikalne i boczne.

System wyposażony jest również w edytor umożliwiający rysowanie i poprawianie wykonywanych projektów. W edytorze zintegrowane są czcionki jednoliniowe z polskimi znakami, obsługa czcionek TTF Windows i moduł automatycznego nadawania kolejnych numerów (np. na tabliczkach znamionowych itp.). Niespotykaną opcja jest możliwość modelowania krzywizny powierzchni materiału co umożliwia grawerowanie na stałej głębokości na materiałach wypukłych lub pokrzywionych. Nasz system obsługuje również interpolowaną i indeksowaną czwartą oś obrotową w trybie symultanicznym umożliwiając tym obróbkę powierzchni walcowych. System sterowania Kimla obsługuje do 16 osi interpolowanych, w tym nóż aktywny, 4 oś na wrzecionie, podwójny napęd bramy, sterowanie nożem aktywnym i piłą, obsługa maszyn 5-cio osiowych.

W przypadku obróbki skomplikowanych kształtów 3D możemy posłużyć się również plikami ISO CNC wygenerowanymi przez dowolny system CAM włącznie z interpolacją kołową, helikalną i kołową 3D, w tym obsługa maszyn 5-cio osiowych z dynamiczną translacją ścieżki do długości narzędzia. Dodatkowo pełna wizualizacja na ekranie komputera obróbki podczas pracy maszyny w czasie rzeczywistym pozwala nam uniknąć wielu pomyłek i błędów, orientować się w postępie pracy i szacować czas jej ukończenia.
  • Złoty medal 2011 ITM za Waterjet 5D
  • Złoty medal 2013 ITM za Laser Flashcut
  • Złoty medal 2013 ITM - wybór konsumentów
  • Złoty medal 2014 ITM za Laser Powercut 8kW
  • Złoty medal 2014 ITM - wybór konsumentów
  • Złoty medal 2016 ITM za LaserCEL oraz Frezarkę narzędziową
  • Gepard biznesu 2016 za dynamiczny wzrost
  • Złoty medal targów RemaDays 2018 za innowacje